Fatime Deçolli

Emër Mbiemër
Fatime Deçolli
Data e emërimit fillestar
1992-11-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.04.2010 - aktualisht- Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
18.09.2000 - 20.04.2008 - Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
20.11.1992 - 01.04.2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.06.1992 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 772, datë 05.06.2024, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Fatime Deçolli, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 772, datë 5.6.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Fatime Deçolli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,