Institucione

Në këtë rubrikë është krijuar një profil i plotë për secilin institucion organizues dhe rregullues të Sistemit të Drejtësisë. Për secilin Institucion qoftë ky institucion i përkohshëm apo i përhershëm janë listuar të gjitha aktet dhe dokumentet që lidhen me promovimin dhe organizimin e Sistemit. Konkretisht institucionet janë: Këshilli i Lartë Gjyqësor; Këshilli i Lartë i Prokurorisë; Institucioni i Komisionerit Publik; Këshilli i Emërimeve në Drejtësi; Inspektorati i Lartë i Drejtësisë; Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Për një kërkim më të shpejtë sipas emrit ju mund të përdorni makinën e kërkimit duke plotësuar fushën për Institucion.

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detaje

Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Detaje

Institucioni i Komisionerit Publik

Detaje

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

Detaje

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë

Detaje

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Detaje

Kolegji i Posaçëm i Apelimit

Detaje

Presidenti/Parlamenti

Detaje