Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Tetor 2020

Regjistri i Magjistratëve Propozim nga Shoqëria Civile Plan Veprimi OGP, komponenti Drejtësi dhe Digjitalizim

Regjistri i Magjistratëve një detyrim ligjor ende i paplotësuar, shoqëria civile propozon të bëhet angazhim i Qeverisë në plan veprimin 2021 – 2022.

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Tetor 2018

Raporti i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për subjektin e rivlerësimit: Adriatik Llalla - ish-Prokuror i Përgjithshëm

Ky raport i është drejtuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nga DSIK

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Shtator 2020

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Magjistratë të thirrur në Procesin e Vettingut 08.02.2018 - 01.11.2023.

Nga data 8 shkurt 2018 deri në datën 31 tetor 2023 janë thirrur apo nënshtruar procesit të Vettingut 702 subjekte ose 87.2% nga 805 subjekte që përmban lista ex-offico.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të Konfirmuar në Procesin e Vettingut 08.02.2018 - 01.11.2023.

Në përfundim të procesit të Vettingut janë konfirmuar plotësisht në detyrë 251 magjistratë, 36% e subjekteve thirrur në Vetting ose 45.2% e subjekteve që kanë përfunduar plotësisht procesin e Vettingut.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të Shkarkuar në Procesin e Vettingut 08.02.2018 - 01.11.2023.

Nga procesi i Vettingut janë shkarkuar plotësisht nga detyra 152 subjekte ose 21.7% e subjekteve që i janë nënshtruar Vettingut.

Më shumë