Transaksione Institucione Drejtësi

Shpenzimet për Sektorin Drejtësi përmes Lidhjeve të krijuara me Transaksione Thesari, është bërë e mundur që për çdo institucion të sistemit të Drejtësisë të shfaqen transaksionet dhe pagesat e realizuar sipas përshkrimit të shpenzimit.

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Kolegji i Posaçëm i Apelimit

Kuvendi Popullor

Aparati i Ministrisë së Drejtësisë

Komisionerët Publik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Keshilli i Lartë i Drejtësisë

Gjykata Kushtetuese

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar