Moisi Duda

Emër Mbiemër
Moisi Duda
Data e emërimit fillestar
1994-07-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.12.2023 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2021 - 19.12.2023 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.
• 01.01.2023 - 31.12.2023) - Anëtar Zëvendësues i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
• 24.10.2022 - 31.01.2023 - Drejtues i Prokurorisë së Apelit Durrës ( i caktuar përkohësisht).
• 2019 - 2021 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
2000- 2019 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
20.09.1990 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 295, datë 16.09.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 295, datë 16.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Moisi Duda.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Apelit Durrës).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Apelit Durrës).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Apelit Durrës).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Moisi Duda
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit datë 16.09.2020 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.
 2. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi.
 3. Vendim i KPK-së nr. 295, datë 16.09.2020 për subjektin e rivlerësimit z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.
 4. Vendim i KLP-së nr. 409, datë 17.12.202 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të Anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", z. Moisi Duda, prokuror.
 6. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
 7. Vendim i KLP-së nr. 14, datë 16.01.2023 "Për caktim të përkohshëm".
 8. Vendim i KLP-së nr. 317, datë 02.12.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
 9. Vendim i KLP-së nr. 316, datë 02.12.2022 "Për miratimin e planifikimit 3 mujor për vlerësimin etik dhe profesional të 20 prokurorëve për vitin 2023".
 10. Vendim i KLP-së nr. 260, datë 11.10.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 11. Vendim i KLP-së nr. 11, datë 24.01.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 12. Vendim i KLP-së nr. 409, datë 17.12.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 13. Vendim i KLP-së nr. 271, datë 16.09.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 14. Njoftim për median i KLP-së mbi zhvillimin e mbledhjes plenare datë 14 dhjetor 2023.
 15. Vendim i KLP-së nr. 391, datë 14.12.2023 "Për pezullimit të vlerësimit etik dhe profesional për prokurorin Moisi Duda".
 16. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 295, datë 16.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Moisi Duda.
 17. Platformë e qëllimeve dhe objektivave të Z. Moisi Duda,prokuror i Prokurorisë së Apelit të Durrësit për kandidim si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
 18. Vendim i KLP-së nr.103, datë 12.06.2019 "Për Miratimin e Raportit për Analizimin e Aftësive Profesionale të Prokurorit Moisi Duda".
 19. Njoftim për shtyp datë 05.01.2021 i Prokurorisë së Përgjithshme (PP) mbi zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
 20. Skeda e Pasurisë e z. Moisi Duda, publikuar nga Reporter.al.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,