Adelajda Gjuzi

Emër Mbiemër
Adelajda Gjuzi
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 20.06.2016 -aktualisht Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
- 11.04.2014 - 20.06.2016 - Ndihmes Ligjore e komanduar prane Gjykates se Larte
- 23.01.2014 - 11.04.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
- 10.10.2012 - 23.01.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane .
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2013.
- Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i TirNES ne vitin 2008.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 434 date 7.9.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Adelajda Gjuzi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 434, datë 7.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Adelajda Gjuzi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka pasur masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,