Artan Jahollari

Emër Mbiemër
Artan Jahollari
Data e emërimit fillestar
2015-11-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjishëm Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 01.05.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjishëm Korçë. • 18.03.2022 - 01.05.2023 - Zv. Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
• 10.02.2017 - 01.05.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
• 20.11.2015 - 10.02.2017 - Stazh profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2016 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• 10.07.2008 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 596, datë 9.12.2022, z. Artan Jahollari.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 596, datë 9.12.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Jahollari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2022 - 2022 - Vlerësuar "Shkëlqyeshëm".
• 2017 - 2019 - Vlerësuar "Shumë mirë".
• 2013 - 2016 - Vlerësimi i Kryetarit/ Doc. Vlerësimi Etiko Profesional.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,