Ersida Bajgora

Emër Mbiemër
Ersida Bajgora
Data e emërimit fillestar
2015-11-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•01.05.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.
•16.12.2021 - 01.05.2023 - Zv. Kryetare e Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.
•2016 - 01.05.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Lushnje.
•20.11.2015 - 2016 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2016 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
•31.03.2010 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 655, datë 28.4.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Ersida Bajgora.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 655, datë 28.4.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ersida Bajgora.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,