Alma Kodraliu

Emër Mbiemër
Alma Kodraliu
Data e emërimit fillestar
2009-11-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2016 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2013 - 2016 - Ndihmës Ligjore pranë Gjykatës së Lartë.
25.06.2010 - 2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.
07.11.2009 - 25.06.2010 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.1998 - Cikli 4 vjecar Universiteti “Luigj Gurakuqi", Shkodër.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 676, datë 19.6.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kodraliu.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 676, datë 19.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kodraliu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2013 - 2013 - Vlerësime të tjera.
2009 - 2010 - Vlerësimi i Kryetarit.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,