Eloida Goxhi

Emër Mbiemër
Eloida Goxhi
Data e emërimit fillestar
2010-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore, Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1999-2003- Diplomuar "Jurist", Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

29.10-30.10.2001- Kurs: "Zhvillimet Ndërkombëtare në të drejtën Europiane"
22.04-28,04.2001- Kurs: "I të Drejtës Ndërkombëtare"
16.10-20.10.2000- Kurs: "Certifikatë mbi të drejtën Penale ndërkombëtare dhe krimin e Organizuar"
11.12.2004- Mbrojtur dhënia e titullit "Avokat"
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.89 datë 20.12.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Eloida S. Goxhi, me detyrë prokurore, Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,