Albana Misja

Emër Mbiemër
Albana Misja
Data e emërimit fillestar
2022-07-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ndihmësmagjistrate në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.07.2023 - aktualisht - Ndihmësmagjistrate në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë.
25.07.2022 - 15.07.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
2014 - 2019 - Juriste pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2022 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
20.03.2015 - Diplomuar në Programin Master Profesional, Universiteti i Tiranës.
09.07.2008 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti Luarasi.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,