Enkeleda Dalipi

Emër Mbiemër
Enkeleda Dalipi
Data e emërimit fillestar
2019-07-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (transferuar përkohësisht).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.03.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
19.07.2019 - 13.03.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
22.06.2015 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
23.09.2014 - Master Profesional, Universiteti i Tiranës.
25.07.2011 - Cikli 3 vjecar Universitieti “Luigj Gurakuqi" Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Vendim i KLGJ-së nr. 134, datë 19.07.2019 "Për emërimin gjyqtar të znj. Enkeleda Dalipi".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,