Iva Çorri (Zemani)

Emër Mbiemër
Iva Çorri (Zemani)
Data e emërimit fillestar
2020-01-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë (e komanduar përkohësisht).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.10.2020 - aktualisht - Ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë (e komanduar përkohësisht).
29.01.2020 - 20.10.2020 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2019 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.12.2014 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
20.07.2012 - Bachelor në drejtësi, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr. 8, datë 09.01.2020 "Për emërimin gjyqtar të znj. Iva Çorri Zemani".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,