Emona Muçi

Emër Mbiemër
Emona Muçi
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare dhe gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
09.09.2020-09.09.2023 -Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
18.11.2016 e në vazhdim-Kryetare e Rekomanduar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec.
27.05.2016 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec.
11.04.2014-27.05.2016-Ndihmëse në Gjykatën e Lartë.
23.01.2014-11.04.2014- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.
10.10.2012-23.01.2014 -Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.2004 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2013 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 85 datë 13.12.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Emona Muçi, kryetare dhe gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 85, datë 13.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Emona Muçi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,