Esmeralda Xhili (Çeka)

Emër Mbiemër
Esmeralda Xhili (Çeka)
Data e emërimit fillestar
2009-03-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare/kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
25.03.2009 e aktualisht -Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
09.09.2020-09.09.2023-Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
23.07.2014 e në vazhdim-Kryetare Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
25.03.2009-23.07.2014- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
05.10.2007-25.03.2009-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
09.07.2002 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2008 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 85 datë 13.12.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Emona Muçi, kryetare dhe gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,