Artan Hajredinaj

Emër Mbiemër
Artan Hajredinaj
Data e emërimit fillestar
2007-03-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
28.09.2023 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
04.11.2016 - 28.09.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Lezhë.
23.07.2014 - 04.11.2016 - Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë.
20.03.2007 - 04.11.2016 - Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Tropojë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
14.10.2000 - Cikli 4 vjecar, Universiteti “Luigj Gurakuqi", Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 744, datë 19.03.2024, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Artan Hajredinaj.
- Ankim i Komisionerit Publik datë 14.06.2024 kundër vendimit nr. 744, datë 19.3.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Hajredinaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë".

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,