Petref Asllani

Emër Mbiemër
Petref Asllani
Data e emërimit fillestar
1995-07-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan. Shkarkuar nga KPK me vendimin njoftuar datë 14.05.2024. Brenda afatit të ankimit të vendimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2007 - 14.05.2024 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
2005 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gramsh.
15.07.1995 - 2005 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Njoftim vendimi i KPK datë 14.05.2024 për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Petref Asllani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,