Flamur Kapllani

Emër Mbiemër
Flamur Kapllani
Data e emërimit fillestar
2000-04-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Kryetar me kompetencat e Kryetarit/ Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.03.2022 - aktualisht - Zëvendës Kryetar me kompetencat e Kryetarit në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
01.04.2010 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2010 - 2015 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
22.04.2008 - 01.04.2010 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
28.09.2007 - 01.04.2010 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
25.04.2000-28.09.2007 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mirditë.
1997-2000 - Ndihmës gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Skrapar.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
28.07.1997 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Flamur Kapllani, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (njoftuar datë 03.07.2024).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,