Transaksione Institucione Drejtësi

Shpenzimet për Sektorin Drejtësi përmes Lidhjeve të krijuara me Transaksione Thesari, është bërë e mundur që për çdo institucion të sistemit të Drejtësisë të shfaqen transaksionet dhe pagesat e realizuar sipas përshkrimit të shpenzimit.

Prokuroria e Rrethit Tiranë

Prokuroria e Apelit të Krimeve të Renda Tiranë

Prokuroria e Apelit Tiranë

Prokuroria e Krimeve të Rënda

Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme

Aparati Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Gjykata e Lartë

Aparati Zyrës së Administimit Buxhetor Gjyqësor