Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: 02.04.2024

Raport Vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme për vitin 2023.

Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi Gjendjen e Kriminalitetit për vitin 2023 depozituar në Parlament datë 02.04.2024 (Prokuroria e Përgjithshme).

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: 01 Gusht 2017

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë