Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 08 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 08.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Arben Zefi, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën e rrethit Gjyqësor, Shkodër

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 07 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 07.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Miranda Nakaj, Ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apeli, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 06 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 06.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Eriol Roshi, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 06 Mars 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 06.03.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Arqilea Koca, Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 05 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 05.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Alma Brati, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 04 Mars 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 04.03.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Marsida Xhaferllari, Kryeinspektore, KLGJ

Më shumë