Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: BIRN, datë: Janar 2018

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të gjykatave të Shkallës së Parë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Gusht 2017

Analiza e sistemit të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatë së Lartë në Republikën e Shqipërisë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Dhjetor 2018

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës Administrative

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: 4 prill 2024

Raport Vjetor për vitin 2023 i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Më datë 04.04.2024, Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, zoti Altin Dumani, shoqëruar nga Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit, zonja Aida Hajnaj, Drejtuesi i Seksionit kundër Krimit të Organizuar, zoti Adnan Xholi dhe Drejtuesi i Seksionit kundër Korrupsionit, zoti Klodjan Braho, prezantoi përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), një përmbledhje të Raportit Vjetor për vitin 2023, lidhur me ecurinë e veprimtarisë së Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) përgjatë vitit 2023. Gjithashtu mbi këtë raportim, nga anëtarët e KLP u ngritën pyetje dhe u diskutuan disa nga problematikat e nënvizuara në këtë raport.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 30 Tetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 30.10.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Sokol Stojani, Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: 30 Prill 2024

Raport vjetor i KLP për vitin 2023.

Raport vjetor i KLP për vitin 2023 (Raport; KLP; Reforma në Drejtësi).

Më shumë