Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DREJTORIA E SIGURISË SË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR DEKLASIFIKON PLOTËSISHT PASHK GJACIN, KRYETAR I GJYKATËS SË RRETHIT PËRMET

Gjatë monitorimit të seancës dëgjimore të zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK), me subjektin e vettingut, Z. Pashk Gjaci, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Përmet, u morën në analizë të tre kriteret e rivlerësimit të përcaktuara në ligjin 84/2016.

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Prill 2018

Analizë e pasurisë së prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: Nentor 2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: znj.Arnisa Kellici, Kandidate Magjistrat (gjyqtare), e cila me pare ka pasur funksionin e Keshilltare Ligjore ne Gjykaten e Larte

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Nëntor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: Nëntor 2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Ramadan Troci, Prokuror i Prokurorisë së Përgjithshme, kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Mars 2019

Monitorimi i seancave dëgjimore për Znj. Antoneta Sevdari Gjetjet kryesore të monitorimit të procesit të vettingut në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit

Në datën 28 Shkurt 2019, Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) vendosi të shkarkojë nga detyra subjektin e ligjit të vettingut, Znj. Antoneta Sevdari, Prokurore e Tiranës dhe Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Maj 2017

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë